PROGRAMA
PIGAIM

CONSULTA DE BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR. CURS 2019-2020

Senyor/a,

Per consultar la resolució de la vostra sol·licitud heu d'introduir el número de document d'identitat (DNI, NIE) del sol·licitant i el número de identificació de l'alumne (IDALU).